Veilig Sport Klimaat

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport.. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

Kijk voor meer info op www.veiligsportklimaat.nl.

Volleybal vereniging Blok’69 sluit zich hierbij aan en ondersteunt het initiatief en volgt de acties om onze vereniging een stukje veiliger te maken. Deze acties zijn niet alleen bedoeld om minderjarigen te beschermen tegen ongewenst gedrag, maar kent een veel breder doel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beperken van pesterijen, treiterijen en elk ongewenst gedrag ten opzichte van seniorenleden.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP):

We doen er alles aan om zaken als pesten, conflicten, ruzie, discriminatie of (seksuele) intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Maar desondanks kunnen er zich toch situaties voordoen waarin een Blok’69 lid of iemand die op een andere manier met de vereniging is verbonden een situatie in vertrouwen en veiligheid aan de orde wil stellen om vervolgens advies en steun te krijgen en de situatie op te lossen. Voor die situaties is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging, zoals sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

De vertrouwenscontactpersoon Blok`69 is:

Marc Jilesen
Tel. 0487-517614 of Mobiel 06-82156221
Email: vertrouwenscontactpersoon@vvblok69.nl

Download het Blok document over een Veilig Sport klimaat hier:
Veilig Sportklimaat Beleid Blok69